મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણીએ કરાવ્યું ફટોશૂટ

મુકેશ અંબાણી સાથે રાધિકા મર્ચન્ટ

મુકેશ અંબાણી સાથે અનંત અંબાણી 

નીતા અંબાણી સાથે અનંત અંબાણી 

ફંક્શનના બીજા દિવસે નીતા અંબાણી