મુંબઈની નવી લાઇફલાઇન, સેતુની અટલ ઓળખ, ૨ કલાકની સફર ૨૦ મિનિટમાં

ઘી કોફીને બુલેટ કોફી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે

મુંબઈની નવી લાઇફલાઇન, સેતુની અટલ ઓળખ

ઘીમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલેરી હોય છે. જે તમારા શરીરને આખો દિવસ એનર્જીથી ભરપૂર રાખે છે

મુંબઈની નવી લાઇફલાઇન, સેતુની અટલ ઓળખ, ૨ કલાકની સફર 

ધીમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે. જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરે છે

મુંબઈની નવી લાઇફલાઇન, સેતુની અટલ ઓળખ

ધીમાં રહેલુ ફેટી એસિડ મગજને વધારે સતર્ક બનાવે છે